home   
W październiku 2003 r. w Trzebiechowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pod tytułem "Ślad Henry'ego van de Velde w Polsce"
   
 
Stowarzyszenie Henry van de Velde w Polsce
 
W sierpniu 2004 r. w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie odbyło się zebranie założycielskie "Stowarzyszenie na rzecz odnowy i rewaloryzacji dzieła Henry'ego van de Velde w Polsce".

Terenem jego działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W projekcie statutu czytamy iż "Celem Stowarzyszenia jest pogłębianie wiedzy na temat twórczości Henry'ego van de Velde, zapoznanie się z jego dziełami w kraju i na świecie, upowszechnianie informacji na temat jego działalności artystycznej oraz podejmowanie działań mających na celu odrestaurowanie Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie."

Członkowie Stowarzyszenia będą realizować te cele poprzez: popularyzację twórczości Henry'ego van de Velde w Polsce, organizację konferencji, zebrań naukowych, sesji, zjazdów. Będą oni zabiegać o ochronę, konserwację i odnowienie obiektów na terenie DPS w Trzebiechowie. To stanie się możliwe dzięki pozyskaniu na te cele funduszy ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł. Będą także współdziałać z pokrewnymi stowarzyszeniami i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą oraz współpracować z mediami.

Prezesem Zarządu została Agnieszka Szeląg - obecna dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie. Siedzibą Stowarzyszenia jest DPS w Trzebiechowie.
   
   
 
Copyright © 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone.