home   

Edwin Łazicki - Starosta Zielonogórski

 

Fot. Tomasz Gawałkiewicz ZAFF, Tadeusz Wojter oraz archiwum Wydziału ds. Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze

 

   
 
Otwarcie konferencji - Starosta Zielonogórski Edwin Łazicki
 

Wasza Ekscelencjo, Panie Pośle,

Szanowni Państwo,

 

Wielki to dla mnie zaszczyt, że zechcieliście Państwo przyjechać dzisiaj do Trzebiechowa, by wspólnie z nami dać wyraz uznania wspaniałej postaci światowej sztuki Henremu van de Velde. Genialnemu belgijskiemu artyście, który tu w Trzebiechowie zaskakuje nas swoim kunsztem, fantazją i niebywałą wyobraźnią.

W sposób szczególny chciałbym powitać Jego Ekscelencję Ambasadora Królestwa Belgii w Polsce Pana Jana Leuyxa wraz z Małżonką. Witam serdecznie Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej V kadencji Pana Czesława Fiedorowicza. Witam Pana Andrzeja Szablewskiego, członka Zarządu Województwa Lubuskiego i Panią Barbarę Bielinis - Kopeć - Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz reprezentantów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z wielką sympatią witam dr hab. Dariusza Markowskiego konserwatora dzieł sztuki z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesora tegoż Uniwersytetu.

Bardzo się cieszę, że tak licznie przyjechali do nas goście z Niemiec. Szczególnie serdecznie witam pełniącego obowiązki dyrektora Niemieckiego Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej z Poczdamu Pana dra Klausa Herera. Pana Erwina Bockhorna von der Banka, a także Panie dr Brigitte Reuter i Leonie Beiersdorf z Muzeum Sztuki i Rzemiosła Artystycznego w Hamburgu.

 

Nie mogę pominąć w moim powitaniu reprezentantki naszego zaprzyjaźnionego Powiatu Sprewa - Nysa Pani Estery Lindner - Kuhlmann z Niemiecko - Polskiego Centrum Innowacji i Technologii w Guben.

Witam radnych powiatu zielonogórskiego, burmistrzów i wójtów oraz wszystkich przybyłych na dzisiejszą konferencję.

Nie ma wśród nas przedstawicieli Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie ani Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu. Dlatego teraz pozwolę sobie odczytać listy, jakie otrzymałem z obu tych placówek.

 

Szanowni Państwo,

Jeszcze pięć lat temu DPS, podobnie jak i Trzebiechów wiodły sobie zupełnie spokojne życie. Aż tu nagle taka sensacja! Oryginalne dzieła twórcy światowej sławy 100 lat po ich wykonaniu można oglądać w nienaruszonym stanie.

Dla koneserów sztuki Trzebiechów stał się bardzo ważnym miejscem. Często jest odwiedzany przez Niemców, Belgów i Francuzów, zarówno historyków sztuki, jak i miłośników twórczości Henrego van de Velde, a także dziennikarzy.

Od października 2003 r. kiedy na pierwszej konferencji historycy sztuki potwierdzili autentyczność prac belgijskiego artysty, wiele zmieniło się wewnątrz Domu Pomocy Społecznej. Powiat Zielonogórski, który jest organem założycielskim DPS - u cały czas inwestuje w renowację obiektu. Mamy grono stałych sojuszników. Są nimi - Wojewoda Lubuski i Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Serdecznie Państwu dziękuję za bardzo wymierne finansowe wsparcie.

W 2004 r. w ramach Kontraktu Wojewódzkiego został przygotowany w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze projekt ,,Henry van de Velde - sztuka bez granic'', w wyniku którego powstała strona internetowa www.henryvandevelde.pl, na której w 4 językach informujemy o odkryciu. Także od 2004 r. trwają prace renowacyjne, mające przywrócić świetność tym obiektom. Dzięki dokonanym tzw. ,,odkrywkom'' można było zobaczyć oryginalną kolorystykę wnętrz zastosowaną przez wybitnego belgijskiego artystę. Odtworzono szablon, którym pokryte było sklepienie jadalni. Na przełomie 2005 i 2006 r. poddano renowacji stolarkę okienną w budynku sanatoryjnym, jak i w starym domu lekarza, gdzie obecnie mieści się administracja DPS - u i kilka mieszkań oraz w łączniku, przywracając jej pierwotne barwy.

Następnie zostały odnowione pokoje tzw. towarzyskie dla pań i panów, pokój bilardowy. Kolejne badania prowadzone przez prof. dr hab. Dariusz Markowskiego konserwatora dzieł sztuki z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odsłoniły unikatowy zespół siedmiu motywów ornamentalnych zdobiących wnętrza, będący najbogatszym tego typu zespołem.

Obecnie trwają prace renowacyjne dachu w budynku sanatorium. Jeszcze w tym roku będą malowane kolejne pomieszczenia i wykonamy renowację niektórych posadzek. Finansują je Powiat Zielonogórski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewoda Lubuski.

Przed nami jeszcze wiele prac renowacyjnych. Będziemy je kolejno wykonywać. Taka jest nasza rola. Chronić dziedzictwo kulturowe wspólnej Europy. Bo to jest nasze wspólne dobro.

Belgijski artysta, pracujący prawie w całej Europie wykonuje na zlecenie niemieckiej księżnej wspaniałe projekty na wschodnich rubieżach Niemiec. Po 100 latach polscy historycy sztuki przywracają blask i świetność poszczególnym obiektom.

W przyszłym miesiącu będziemy obchodzić 50 - lecie śmierci Henrego van de Velde. Był wspaniałym Artystą. Pozostała Jego sztuka i ona jest wieczna.

Dziękuję Państwu za uwagę.

   
   
 
Copyright © 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone.